Tuesday, July 14, 2009

نگرانی شدید از وضعیت اعضای بازداشت شده جبهه ملی ایراندر روزهای ابتدایی پس از کودتای انتخاباتی تنی چند از اعضای جبهه ملی ایران ، آقایان کورش زعیم عضو شورای مرکزی ، پیمان عارف و حسام نصیری عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان بازداشت شدند .

مهندس کورش زعیم که در تاریخ سی و یکم خردادماه در ساعت دو بامداد در منزلش بازداشت گردید در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد و تحت فشار بسیار شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته است ، ایشان در آخرین تماس تلفنی با منزل از محل زندانی شدن و فشارهای باز جویی با خانواده سخن گفته است .

پیمان عارف از اعضای سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران که از دانشجویان 3 ستاره نیز می باشد توسط حفاطت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شده است و به دلیل فشارهای شدید و شکنجه اکنون با محافظت نیروهای امنیتی در بیمارستان سجاد بستری هستند .

همچنین ازوضعیت حسام نصیری از اعضای سازمان دانشجویان و دانش آموختگان که در اولین روزهای اعتراض ها در تجمعات بازداشت شده است تا این تاریخ هیچگونه اطلاعی در دست نیست .
خانواده این بازداشت شدگان به دلیل بی اطلاعی از آنان در نگرانی شدید بسر می برند


نگرانی از نحوه محاکمه پیمان عارف عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران

پیمان عارف که در 30 خرداد ماه توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد به دلیل وخامت احوال جسمی چند روزی در بیمارستان امام سجاد بستری و مجددا به محل نامعلومی منتقل شد . با توجه به اینکه وکیل وی آقای دکتر دادخواه نیز متاسفانه در زندان هستند هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست . بیم آن میرود بدلیل سرباز بودن پیمان عارف و عدم ارجاع پرونده وی به دادگاه انقلاب ، پرونده در دادگاه نظامی باشد و محاکمه وی در دادگاه نظامی صورت گیرد ، در این شرایط و در صورت محاکمه بدون وکیل آقای عارف در دادسرای نظامی احتمال احکام سنگین برای وی وجود دارد که این امر سبب نگرانی شدید خانواده و دوستان گردیده است

No comments: