Saturday, June 13, 2009

در مقابل کودتای انتخاباتی بايستيم

نظام اسلامی که حتی تحمل اصلاح طلبان بر آمده از حاکمیت خود را هم ندارد کار را به احمدی نژاد سپرد تا آنرا تمام کند.تنها راه رهایی و مقابله با این حکومت تشکیل یک پلاتفرم ملی برای آزادی های اساسی و دمکراسی در ایران است که در برگیرنده تمام طیف ها و تفکرات دمکرات باشد .جهانی کردن نقض حقوق بشر در ایران و تفکرات خطرناک جناح حاکم که نگرانی درون حکومتی را نیز آفریده , فرصتی به آزادیخواهان میدهد تا محور مشترک خود را به حرکت در آورند

اپوزسیون داخل و خارج از کشور باید آزادی های اساسی به ویژه حقوق زنان و دمکراسی در ایران را محور مشترک خود قرار داده و بدون اتلاف وقت برای ایجاد پلاتفرم ملی بکوشند .این محور مانند این انتصابات در اختیار و خدمت این رژیم نخواهد بود .ابعاد و توفیق آنرا آزادیخواهان ایرانی تعیین میکنند نه رژیم اسلامی . ملت ایران نارضایتی خود را با استفاده از این نمایش به مردم دنیا نشان داد و رژیم نیز چهره کریه خود را . در نهایت مردم ایران پیروز این انتخابات هستند و روند دمکراسی در ایران همچنان ادامه دارد .
حاکمیت ملی با اتحاد و مبارزه به پیروزی خواهد رسید

بیژن مهر، خبرگزاری جبهه ملی ایران

http://jminews.com/news/fa

کانديداهای اصلاح طلب!
گروه‏هائی از مردم رای خود را در روز ۲۲ خرداد به نفع شما در صندوق‏های ريخته‏اند. آن ها انتظار دارند که شما هم‏چنان در مقابل اقدامات کودتائی ولی فقيه، سپاه و راست افراطی بيايستيد، هزينه اين تقابل را پذيرا شويد و از رای آنها در مقابل کودتاگران صيانت به عمل آوريد. اکنون زمان تعهد و پای‏بندی به آن تضمين است. اگر شما تحت فشار کودتاگران و با دستاويز به خطر افتادن موجوديت نظام، عقب بنشينيد، عاملين اقدام کودتائی جری‏تر گشته و برنامه خود را پيش خواهند برد.
شما با آزمون بزرگی در لحظه کنونی روبرو هستيد. اکتفا کردن به چانه‏زنی در بالا و روی نيآوردن به مردم، می‏تواند اين حرکت برخاسته در جريان انتخابات را همانند فرآيند اصلاحات به شکست کشاند. اقدام به موقع و قاطعانه شما می‏تواند حداقل هزينه کودتای انتخاباتی را بالا برد و به ارتقای روحيه رای دهندگان بيانجامد. اعلاميه‏ها شما لازم است که با رويکرد به مردم و دعوت از آنها برای مقاومت همراه شود

مردم ايران!
امروز بايد در مقابل اقدامات کودتائی ايستاد و نبايد اجازه داد بلوک حاکم انتخابات را از صحنه سياسی کشور حذف و آن را به يک امر فرمايشی تبديل کند. نبايد گذاشت بلوک حاکم، احمدی نژاد را چهار سال ديگر بر مردم ما تحميل کند و برنامه خودش را پيش ببرد. مقاومت شما می‏تواند نقشه کودتائی جريان بنيادگرا را خنثی سازد

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت

No comments: