Saturday, January 24, 2009

نه به خاطر همه انسان‌ها- به خاطر نوزاد دشمن‌اش شايد

نسرين ستوده

مدرسه فمینیستی: به قول شاملو:
« نه به خاطر ديوارها- به خاطر يك چپر
نه به خاطر همه انسان‌ها- به خاطر نوزاد دشمن‌اش شايد
به خاطر عروسك‌هاي تو، به خاطر انسان‌هاي بزرگ.»

عبادي همان كسي بود كه در زمانه‌اي كه كودكان هم سنگ عروسك‌هايشان ارزش داشتند، نه ببخشيد بي‌ارزش بودند، به خاطر عروسك‌هاي ما عروسك‌هاي گمنام‌مان، شعار حقوق كودك را سر داد و اكنون پس از گذشت سال‌ها، چنان اين ندا در جامعه پيچيده است كه مخالفان حقوق بشر را به ترس واداشته است.

او حقوق كودك، حقوق زنان، حقوق بشر و حتي حقوق متهمان سياسي را از سياست زدگي رهانيد و در زمانه‌اي كه همه چيز از پشت عينك سياست زدگي پيچيده‌تر مي‌شد حقوق آدميان را با زباني ساده بازگفت و با روشي سخت باز ستاند. اكنون كه، با ترس كمتري از حقوق بشر سخن مي‌گوئيم و راه رفته‌ي پيشينيان را گشوده نگاه مي‌داريم، بي شك در دل از تلاش‌هاي ساليان اخير شيرين عبادي ياد مي‌كنيم و دليل يورش به دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و دفتر وكالت ايشان را در مي‌يابيم.

به تاريخ برمي‌گرديم. آيا براي حق تحصيل زنان در همين سده‌ي اخير زنان كمي مورد هجوم و يورش قرار گرفتند؟ دست آخر نتيجه آن شد كه در زمانه‌اي كه به تحصيل ما رسيده بود ما بي خيال از آن همه ايثار و تلاش مادران‌مان درس خوانديم و باليديم و به يمن روزگار هفتاد درصد صندلي‌هاي دانشگاه را اشغال كرديم. اما پس از آنكه سال‌ها بعد از فارغ‌التحصيل شدنم از كوشش مادران‌مان براي تحصيل دختران در ايران مطلع شدم، بي اختيار سر تعظيم فرود آوردم و براي تحصيل همه دختران ايراني اداء احترام بيشتري نمودم.

براي حقوق بشر هم بايد هزينه پرداخت. عبادي با اتخاذ روش‌هاي كاملاً مسالمت‌آميز، قانوني، غير سياسي و بي‌اعتنايي كامل به قدرت سياسي براي دستيابي به آن، در طي سه دهه‌ي گذشته اهداف خود را با صداقت تمام پيش برده است.

من كه در كسوت روزنامه‌نگاري از 17 سال پيش با ايشان آشنا شدم و سپس افتخار همكاري در حرفه وكالت را نيز داشتم فكر مي‌كنم دو عنصر در پيشرفت چشمگير و افتخار آفريني‌هاي عبادي براي ايرانيان مؤثر بوده است كه اولين و مهم‌ترين آن صداقت و دومين عنصر، بي اعتنايي وي به قدرت سياسي براي دستيابي به آن بوده است. به ويژه عنصر دوم همواره باعث شده است كه نه تنها براي دستيابي به قدرت سياسي تلاش نكند و كل توش و توان خود را صرف مبارزه در جهت احياء حقوق بشر نمايد بلكه از قدرت سياسي حاكم نيز نهراسد.

گرچه عبادي با حقوق كودكش در ايران شناخته شد اما به سرعت از مرزهاي موضوعي و جغرافيايي عبور كرد تا جايي كه در حملات اخير عليه ايشان بيشترين حجم اخبار جهاني را به خود اختصاص داد و كانون تابناكي براي ارزيابي وضعيت حقوق بشر و مدافعان آن در ايران شد.

جهان اكنون دماسنج ارزيابي خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران با وضعيت و امنيت عبادي به عنوان فردي تنظيم مي‌كند جز به صداقت سخن نگفته است و با پرداخت هزينه‌هايي سنگين ماندن را ترجيح داده است. او با احترام كامل به تماميت حقوق بشر كه مجموعه‌اي به هم پيوسته و غير قابل تفكيك است به سرعت به حوزه حقوق زنان، دانشجويان معلول، پاكسازي مين، متهمان سياسي و حتي غير هم كيشان وارد شد و البته با صدايي رسا اعلام كرد كه وكالت دفاع از متهمان سياسي فعال در گروه‌هاي سياسي و هموطنان بهايي را مي‌پذيرد.

مصاحبه‌‌هاي عبادي براي دفاع از حقوق متهمان سياسي كه گاه سال‌ها در زندان به سر مي‌برند براي جلب توجه افكار عمومي و بالمال احقاق حقوق آنان ستودني است. در اين خصوص يادآوري مي‌كنم كه تلاش وي در دفاع از اكبر گنجي و اعلام شرايط خطرناك او در زمان اعتصاب غذا و بستري شدن در بيمارستان ميلاد، باعث تشكيل پرونده‌اي عليه عبادي شد كه هنوز در دادگاه انقلاب مفتوح است. به قول رئيس كميته بين‌المللي حقوق بشر ايتاليا آقاي آدولف فيتچر: « آنان از حقوق ديگران دفاع مي‌كنند، اما چه كساني از حقوق آنان دفاع مي‌كنند؟

البته مجموعه‌ي راهي كه عبادي طي كرده است مغضوب مخالفان حقوق بشر بوده است اما او با احترام كامل به ادعاهايش در مراجعه‌ي اوليه‌ي سه تن از كساني كه خود را مأمور مالياتي معرفي كرده بودند تا دفاتر ايشان را مورد بررسي قرار دهند، ضمن اعلام اينكه اكنون سال‌هاست كه فقط وكالت رايگان قبول مي‌كند، با دادن كارت ويزيت خود به مأموران مربوطه از آنان خواست تا اگر مشكل حقوق بشري پيدا كردند و خداي ناكرده روزي بازداشت شدند به وي اطلاع دهند به رايگان از آنان دفاع كند».

البته اين توصيه به پسران دشمن‌اش نبود، آن چنان كه شاملو گفته است زيرا كه او دست آخر دشمني ندارد. بلكه به هموطنان خود بوده است كه در لباس مأمور مالياتي آمده بودند


feministschool.comNo comments: