Tuesday, January 20, 2009

پاسخ احمدی نژاد به همسر پالیزدار

وبلاگ مهدی خزعلی : روز عاشورا در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی خانم پالیزدار به رئیس جمهور خطاب می کند و می گوید : آقای احمدی نژاد، یادتان هست پالیزدار و فرزندم - امیر حسین - نزدتان آمدند، دستی بر سر امیر حسین کشیدید و گفتید : " مثل پدرت دل شیر داشته باش ! " امروز هفت ماه است که آن شیر در بند است و در سلول انفرادی به سر می برد، برای او چه کردید؟ رئیس جمهور می گوید: من فکر می کردم هفته پیش آزاد شده است ! و اضافه می کند:" بگذارید یک کلید و رمزی را برایتان بگویم، آنها می خواستند من حمایت کنم تا پدر پالیزدار را درآورند ! آقای رئیس جمهور آنها چه کسانی هستند؟ این چه مافیایی است که علی رغم سلطه جناح راست بر سه قوه باز سخن از آنها می آید ؟ فکر نمی کنید، دشمن فرضی داخلی و خارجی ابزاری برای فرار از مسئولیت شده است؟ شما در ماجرای موسویان بدون مدرک تا آنجا پیش رفتید که خود حکم صادر فرمودید و دادگاه را غیر مستقل و تحت فشار قلمداد کردید، چه شده است در ماجرای آقای پالیزدار می ترسید و تقیه می کنید؟ اگر معتقدید که او به ناحق در زندان است، وای به حال شما که یک جانباز بسیجی را هشت ماه در حبس کردند و دم بر نیاوردید ! و اگر او گناهکار است ، وای بر شما که با تعبیر" دل شیر" او را به این دام انداختید ! آقای رئیس جمهور ؛ پالیز دار یک بسیجی ساده بود که پیشمرگ انتخابات شما شد، او را به عنوان پیشقراول تحریک کرده و پشتش را خالی کردید و حتی دوستان شما در رایحه خوش خدمت عجولانه از او تبری جستند! آقای احمدی نژاد؛ پس از ملاقات با پالیزدار و پسرش و دیدار با همسرش، انتظار این است موضع شفاف و صریح خود را در مورد پالیز دار و نحوه واگذاری معادن و کارخانه های بیت المال و تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بیان فرمایید، ضعیف کشی و سکوت در برابر این مسئله تمامی ادعاهای شما را باطل می کند . عدالت محوری یعنی چه؟ کدام عدالت؟ پاسخ سئوالات پالیزدار در وزارتخانه های تحت امر شماست هر چند تمامی اسناد را از پالیزدار بگیرند، آیا مدارک و مستندات تشریفات مزایده اموال بیت المال را می توان از بین برد؟ آیا می توان معادن و کارخانه ها را محو کرد؟

آقای رئیس جمهور ؛ همه شعارهای شما نیز بازی قدرت است، و بیچاره ملتی که هر روز با شعار فریبنده جناحی سرگرم می شود، و به قول ماکیاولی خطاب به شهریار :"همیشه افرادی برای فریفته شدن پیدا می شو
ند


http://www.drkhazali.ws

No comments: