Thursday, July 10, 2008

زهرا و زهرا

گزارشگران بدون مرز همصدا با وکلای خانواده ی زهرا کاظمی می خواهد تا بازپرس ويژه ‏و مستقلی جهت رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی تعيين شود. ما بر ضرورت تحقيقاتی کامل، آزادانه، دادگاهی صالح و محاکمه ای عادلانه، برای روشن شدن همه حقايق در رابطه با قتل زهرا کاظمی ، اصرار داريم

زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامی بقیة الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعی مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمی ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است


http://www.rsf.org


تغییر برای برابری : پرونده مرگ دکترزهرا بنی یعقوب، از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان مختومه اعلام شد و برای تمامی متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد

شیرین عبادی، وکیل خانواده دکتر زهرا با تاکید بر اینکه به این قرار اعتراض خواهد شد، به تغییر برای برابری گفت:"به دنبال مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب من از سوی خانواده آن شادروان از کلیه ماموران و مسئولان دستگیری و بازداشت وی تقدیم کرده و دلائل خود را مبنی بر اینکه این مرگ مشکوک است و نمی تواند خودکشی باشد را به دادسرای شهر همدان ارائه کردم، اما از آنجا که همه متهمان جزو ابواب جمعی حوزه قضایی همدان بودند برای آنکه هر نوع شبهه ای از بین برود در خواست کردیم پرونده در تهران مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد


http://www.we-change.org

No comments: