Thursday, February 5, 2009

بيانيه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پيرامون مداخله‌های آشکار و پياپی نظاميان در انتخابات آينده رياست‌جمهوری


هموطنان گرامی

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در دومين دوره فعاليت خود تلاش دارد با پی‌گيری و نظارت جدی بر فرآيند و روند انتخابات آينده‌ رياست جمهوری، به‌عنوان بخش کوچکی از جامعه مدنی ايران، عملکرد حکومت را در برگزاری انتخابات ارزيابی و گزارش‌های خود را تقديم ملت شريف ايران کند تا آنان خود در اينباره (ميزان سلامت روند انتخابات) قضاوت کنند. شاخص‌های ما در ارزيابی‌ها مطابق انتخابات پيشين (انتخابات مجلس شورای اسلامی) معيارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مندرج در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ايران، اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی- که بتصويب ايران رسيده است - و بيانيه اتحاديه‌ بين‌المجالس راجع به انتخابات آزاد - که ايران هم عضو آن است- خواهد بود

هموطنان عزيز

حضور و مداخله‌ نظاميان در انتخابات در سطح جهان يکی از مهمترين دلايل نقض انتخابات آزاد، سالم و عادلانه محسوب می‌شود. به همين دليل در تمامی کشورهای مدعی برگزاری انتخابات آزاد، کنترل جدی بر هرگونه مداخله‌ نظاميان در روند انتخابات صورت می‌گيرد. به‌علاوه در قوانين مربوط به نيروهای مسلح همه‌ کشورهای دمکراتيک و توسعه يافته، سران نظامی از ورود در رقابت‌های سياسی منع شده و در نهايت در صورت تمايل فردی آنان به فعاليت‌های سياسی و خصوصاً انتخاباتی، از آنها خواسته شده تا از کسوت نظامی خارج شوند و مثل ديگر شهروندان فعاليت کنند

متاسفانه با وجود فاصله‌ چند ماهه تا انتخابات آتی و به ويژه طی هفته های اخير مقامات نظامی به‌‌گونه‌ای کاملاً آشکار مواضع صريح و جانبدارانه‌ای را به سود نامزدی رييس فعلی قوه مجريه در انتخابات اعلام کرده و در قالب گردهمايی های نظامی مواضعی را عليه ساير نامزد‌های رياست جمهوری اتخاذ کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، می‌توان به اظهار نظر چندی پيش، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله‌(ص) تهران بزرگ اشاره کرد(۱). اما از جمله شاخص‌ترين اظهارنظر‌ها، سخنان اخير رييس ستاد کل نيروهای مسلح است(۲)؛ هرچند ايشان بعدتر - و در پی واکنش‌ نيروهای سياسی - اعلام کرد که در انتخابات دخالت نخواهد کرد. ولی سخنان مهم ايشان و برخی از ديگر نظاميان ارشد کشور، در مغايرت کامل با ماده ۲۴ قانون انتخابات رياست جمهوری است. براساس ماده مذکور، نيروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرايی و نظارت در انتخابات را ندارند

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ضمن ابراز نگرانی نسبت به ادامه‌ هرگونه مداخله‌ نظاميان در روند برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری، و با توجه به آنچه در فرايند برگزاری انتخابات مجلس هشتم به‌وقوع پيوست- دخالت‌هايی که در گزارش نهايی کميته، به تفصيل مورد اشاره و نقد قرار گرفت-، از همه‌ مقام‌های مسئول می‌خواهد که با استفاده از امکانات، موقعيت‌ها و فرصت‌هايی که به‌واسطه‌ مسئوليت‌های رسمی در اختيار آنان قرار گرفته، حقوق اساسی شهروندان را مخدوش نکنند و در انتخابات آتی، موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کنند

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۱۴ بهمن ۱۳۸۷


پی‌نوشت:
۱. سرتيپ عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله‌(ص) تهران بزرگ، در اظهارنظری معنادار گفته است: « امروز دولت، دولت کريمه است و مجموع وزرا از رزمندگان اسلا‌م هستند، ولی در دوره دوم خرداد هر روز يکی از اينها می‌خواستند يکی از اين وزارتخانه‌ها را تعطيل کنند و استعفای دسته‌جمعی بدهند؛ بنابراين بسيج بايد اين توانمندی را در خود ايجاد کند که اگر يک روزی چنين چيزی به‌وجود آمد، وارد صحنه شود و در برابر اتفاقاتی مثل اعتصاب رانندگان اتوبوس‌ها، آمادگی لا‌زم را داشته باشد...امروز اصل ماموريت بسيج در جبهه نرم است... ‌بايد وزرا، دولت و‌آقای احمدی‌نژاد را حمايت کنيم... » (مطبوعات اول بهمن ۸۷)
۲. سرلشکر سيدحسن فيروزآبادی در سخنانی تصريح کرده است: «دولت احمدی‌نژاد نشان داد رياست‌جمهوری ظرفيت کاری بسيار بالايی دارد و توانمندی و تحرک زيادی می‌طلبد و مناسب افراد بازنشسته و خيلی مسن نيست... بعضی‌ها فکر می‌کنند در انتخابات آتی رياست‌جمهوری، می‌توانند يک کانديدای رياست‌جمهوری جديد معرفی کنند و مساله‌ احمدی‌نژاد را تمام کنند؛ ولی اين اتفاق نمی‌افتد؛ اشتباه می‌کنند.» مطبوعات، ۹ بهمن ۱۳۸۷

No comments: