Monday, March 23, 2009

زایشِ دوباره‌ی زندگی و شکوفاییِ عیدِ بیداری

شورای ملی صلح: نوروزتان پیروز

مردمِ آزاده ایران زمین

نوروز ، آیینِ همبستگی و رستاخیزِ طبیعت، انسان و زندگی، بر شما خجسته باد. چنان که می‌دانید صلح و امید و همدلی را در شرایطی پاس می‌داریم که هنوز شبح ویرانگرِ جنگ از سرِ وارثانِ کهن‌ترین تمدن بشری در خاورمیانه رخت برنبسته است، و از جانبی دیگر تأثیر فراگیر و طاقت‌فرسای تحریم‌ها و گزندگیِ گرفتاری‌های متراکم و همه جانبه‌ی داخلی، همچنان روشناییِ خانه‌ی مردم ایران را تهدید می‌کند.

با این حال، و بنا به باورِ بی‌مثال این ملت به امید، استقلال و آزادی، همه با هم به استقبال حلولِ بهار و نوروزِ پایدار می‌رویم. باشد که این سال نو رسیده، خود سرآغاز آن آرامشِ موعودی شود که همواره آرزویِ دیر‌پای آزادگان و مصلحانِ این سرزمین بوده است.
شورای ملی صلح با تأکید بر فطرتِ اهدافِ خود که همانا صلح و آرامش برای همگان است، زایشِ دوباره‌ی زندگی و شکوفاییِ عیدِ بیداری را به شما شادباش می‌گوید.

شورای ملی صلح
۲٨/اسفند/٨۷

No comments: