Wednesday, March 25, 2009

با آرزوی فردایی به رنگ همدلی و همزبانی و با عشق و امید در خانه ای بنام ایران

بیانیه دفتر تحکیم وحدت به مناسبت آغاز سال نو
سال نو مبارک اما


وارطان! بهارخنده زد و ارغوان شكفت
در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير
دست از گمان بدار
با مرگ نحس پنجه ميفكن
بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار…
وارطان سخن نگفت
سر فراز
دندان خشم بر جگر خسته ، بست رفت

فروردینی، عیدی، نوروزی دیگر فرا رسیده است، طبیعت تغییر می کند، سال نو مبارک اما آیا در اندیشه آنان که دانشگاه را قبرستان، قبرستان را پارک و اوین را دانشگاه می خواهند آیا چیزی تغییر می کند؟

سال نو مبارک اما، بسیاری از یارانمان در بندند. سال نو مبارک اما، زنانی که بدنبال حقوق خویش می روند، به زندان رفته اند. سال نو مبارک اما، آنان که هویت خویش را طلب می کنند احکام سنگین زندان دریافت می کنند. سال نو مبارک اما، آنان که حق حیات برای دیگران می خواهند، حق حیاتشان سلب می شود. سال نو مبارک اما، انان که زندان را دانشگاهمان کرده بودند امروز می خواهند زندانمان را قبرستانمان کنند. انتخابات دیگری در پیش است اما، آنان که رای ما را طلب می کنند در برابر تمام این ظلم ها سکوت پیشه کرده اند.

امسال نیز چون هر سال، ما سال خویش را با آرزوی این شروع می کنیم: آیا شود که سالی آید که دیگر یارانی به جرم داشتن عقیده ای در زندان نداشته باشیم؟ آیا شود که انسان ها در این کهن دیار با هر مرامی اجازه انتقاد داشته باشند؟ آیا شود که چون عید فرا می رسد عیدی ما مرگ نباشد؟

سال نو مبارک اما، امید رضا میرصیافی و امیر حشمت ساران به جرم انتقاد، به جرم ابراز عقیده و بیان در زندان « را » مُردند و این است عیدی آزادیخواهان.

سال نو مبارک اما ، عباس حکیم زاده ، نریمان مصطفوی ، مجید توکلی ، اسماعیل سلمانپور ، احمد قصابان ، یاسر ترکمان ، مهدی مشایخی ، حسین ترکاشوند ، کوروش دانشیار ، شبنم مددزاده و … در زندانند.

سال نو مبارک اما، عالیه اقدام دوست، شهناز غلامی، دکتر حسام فیروزی و … در زندانند.

سال نو مبارک اما ، دفاتر انجمن های اسلامی دانشگاه های صنعتی اصفهان و نوشیروانی بابل را بسته اند و به همدان، پلی تکنیک، علامه و … پیوسته اند و در تلاشند تا تمامی دفتر های انجمن های اسلامی را در سراسر کشور ببندند.

سال های سپری شده را در حالی به پایان می بریم که همچنان این سوال برایمان باقی است که چگونه می توان حقایق را ندید، تغییرات را ندید و همچنان دُگم و متصلب بر تجربه های غم افزا افزود.

همچون هر سال، سال نو را با عهد خویش به آزادی آغاز می کنیم و همچون هر سال بر این عهد پای می فشاریم که دانشگاه این آخرین سنگر آزادی را تا پای جان حفظ خواهیم کرد.

سال نو را آغاز می کنیم با سلام و درودی به بهار و تبریک سال نو به همه ی هموطنانمان با هر آئین و کیش و مسلکی در هر گوشه ای از جهان، با هر قومی و تباری و با هر نگاهی به جهان، با هر عقیده ای که دارند و با آرزوی فردایی به رنگ همدلی و همزبانی و با گلبرگی از عشق و امید در خانه ای بنام ایران

وارطان سخن نگفت
وارطان ستاره بود
يك دم درين ظُلام درخشيد و جست و رفت
وارطان سخن نگفت
وارطان بنفشه بود
گل داد و مژده داد:
زمستان شكست
و
رفت…

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
نوروز ۱۳۸۸

No comments: